Vi ger dig ett bättre inomhusklimat!

Enligt Statens Strålskyddsinstitut dör minst 500 personer varje år på grund av dålig inomhusluft, i Sverige. Därför är det viktigt att ventilationsaläggningen hålls i bra skick och att filter byts inom de rätta intervallerna.

Förutom hälsoriskerna, såsom allergier och i värsta fall cancer, kan en dåligt underhållen ventilationsanläggning göra att det uppstår fuktskador vilket även ger en stor ekonomisk skada. Frisk luft är ett måste för både människor och byggnader.


BoVeCo - ovk BoVeCo - rengoring BoVeCo - injustering BoVeCo - ventilation