Vi ger dig ett bättre inomhusklimat!

En felinjusterad ventilation innebär att man inom en byggnad kan ha rum där ingen ventilation sker och andra rum där man ventilerar långt över rummets behov. Ett felaktigt injusterat ventilationssystem kan dessutom innebära att övertryck kan uppstår i byggnaden, vilket i längden kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Om er ventilation är felinjusterad är detta varken ekonomiskt för fastighetsägaren eller hälsosamt för de som vistas i lokalen.


BoVeCo - ovk BoVeCo - rengoring BoVeCo - injustering BoVeCo - ventilation