Vi ger dig ett bättre inomhusklimat!

Genom att injustera, utföra service och ovk på er anlägning ger vi er en trygghet både ekonomiskt och hälsomässigt. Frisk luft är ett måste för både människa och byggnad.

Våra arbetsområden sträcker sig från Örnsköldsvik i norr till Stockholm i söder.

Vi har självklart kvalificerad riksbehörighet och är medlem i FunkiS(Funktionskontrollanterna i Sverige). Om du vill läsa mer om FunkiS vänligen klicka här.


BoVeCo - ovk BoVeCo - rengoring BoVeCo - injustering BoVeCo - ventilation